Shadow se připravuje na splutí a zamykání...

Shadow se připravuje na splutí a zamykání...