Přidej se k nám

Náš oddíl funguje již prakticky bez přestávek téměř sedmdesát let a za tu dobu prošel dlouhým vývojem od čistě chlapeckého k současnému koedukovanému, od čtenářského klubu ke skautskému oddílu se zaměřením na táboření a pobyt v přírodě spojený s aktivním pohybem - turistika všeho druhu, hlavně pak vodní, až po geocaching.
Nevychováváme slečinky, které potřebují neustálý dohled a hlídání, a na každý problém potřebují podrobný návod ve speciální příručce. Naopak, snažíme se, aby naši členové byli samostatní lidé, kteří si dokáží si poradit v každé situaci a ani v nepříznivých podmínkách se jen tak nevzdají.

Každý dnes umí jen celé dny a noci sedět u počítače - ale málokdo se o sebe dokáže postarat v lese na víkendové výpravě, rozdělat oheň a uvařit na něm večeři, postavit si střechu nad hlavou. A ráno zase sbalit a pokračovat dál, aniž by po něm zůstaly stopy, nepořádek, nebo dokonce zapálený les.
V našem oddíle se Vaší dceři nebo synovi nedostane nudného a bezpracného pohodlí tábora v betonových chatkách - ve vlastnoručně postaveném tee-pee nebo stanu se spí mnohem lépe, vlastnoručně uvařené jídlo má také lepší chuť... Navíc pozná pevné přátelství, utužené během nejrůznějších činností a her. Her oddechových, ale také her, u kterých si vyzkouší, jaké to je sáhnout si až na dno svých schopností a překonat náročné úkoly. Pozná, že někdy to bez kompromisu prostě nejde, a naučí se spolupracovat a využívat dovedností jednotlivce pro dobro celého týmu. Dovede snést prohru i radovat se z vítězství.
 

Naučí se brát lidi takové, jací jsou – bez ohledu na to, kolik peněz mají na účtu, kolik přátel na facebooku, nebo jaký typ nejnovějšího telefonu vlastní.
 

A v neposlední řadě si zvykne být také chvíli bez Vás - rodičů :)