Vodní skauti z Plzně

Peřej 91

V prosinci 2009 bylo obnoveno vydávání oddílového časopisu Peřej, který vychází kromě prázdnin každý měsíc v rozsahu 20 stran.

 https://perej91k.webnode.cz/perej-2010/

https://www.facebook.com/pages/Perej-casopis-91-OVS-Kotva-Plzen/318201908578

PAMĚTNÍ LÍSTKY

V roce 2007 jsme začali k vybraným akcím oddílu vydávat pamětní lístky - kartičky s charakteristickou fotkou z akce, které byly určeny k nalepování do vandrbuchů. Současně byly vydávány tyto kartičky v menší zalaminované verzi, tyto malé kartičky bylo možno získat za dobré umístění v bodování, docházku, reprezentaci na závodech a soutěžích a podobně. Lístky jsou číslovány celoročně probíhá soutěž v jejich získávání a řazení do pětic, desítek a dvacítek s po sobě jdoucími čísly, lístky si členové oddílu mohou mezi sebou vyměňovat.

 

A jak pamětní lístky vypadají?

rok 2007: https://www.facebook.com/album.php?aid=12930&id=117693641596777

rok 2008: https://www.facebook.com/album.php?aid=12929&id=117693641596777

rok 2009: https://www.facebook.com/album.php?aid=12928&id=117693641596777

rok 2010: https://www.facebook.com/album.php?aid=48917&id=117693641596777 

Historie kotváckých webovek

První webové stránky oddílu vytvořil v roce 2002 Boža a najdete na nich kroniky a fotky z akcí v letech 2002 až 2006 včetně průřezu oddílovou činností této doby. Tyto stránky byly v roce 2006 nahrazeny rozsáhlejšími, které vytvořil Medvěd a udržoval je až do prázdnin roku 2010, kdy byly zakonzervovány a postupně přesměrovány na nově vytvářené prezentace na facebooku a tyto nově vznikající stránky 91. oddílu vodních skautů Kotva. 

Kapitáni Kotvy

Kontakt

91. OVS Kotva Plzeň

Klubovna a loděnice: Říční E3809 Plzeň-Doudlevce

778 022 940

Historické fotky