Mirko Miky Juna

Mirko Miky Juna

(autor pětidílného cyklu románů o skautském oddíle Modrá hvězda)

Text Mikyho "Poselství starších" v třetím čísle Peřeje z roku 2010:

                            

A můj vzkaz pro Vás, Kotváky: Líbí se mi Váš oddíl i Vaše činnost. Žijte a važte si každého dne dětství, važte si svého členství v oddíle. Nejkrásnější doba života utíká velice rychle a člověk to ani nepostřehne a uvědomí si ji, až když je nenávratně za ním. Nezkracujte si ji tím, že budete toužit být dospělí. Není jim co závidět. Žijte tam, kam patříte. Vaše ať jsou co nejdéle ty prosluněné lesy, hvězdnaté oblohy i naše nádherné řeky.    

(https://perej91k.webnode.cz/news/poselstvi-starsich2/)