Akční team Rejnoci

Akční team Rejnoci

5. AT Rejnoci se již třetím rokem účastní dlouhodobých her Bobří stopy a jeho členové v roverském věku pomáhají s vedením oddílu a hlavně mladším oddílovým týmům při plnění úkolů letošní dlouhodobky.