91. oddíl vodních skautů Kotva Plzeň

91. oddíl vodních skautů Kotva Plzeň

Oddíl má v současné době dvě družiny - Kosatky a Rejnoky, starší členové oddílu v roverském věku založili akční team Bobří stopy s názvem Rejnoci.

Družina je menší skupinka skautů či vlčat nebo žabiček, kterou vede starší skaut či skautka - kormidelník družiny.                                                    

 

Prezentace na facebooku